BySol is een stichting met als doel het helpen van Belarussen die door hun politieke overtuiging in de problemen zijn geraakt

BySol is een stichting met als doel het helpen van Belarussen die door hun politieke overtuiging in de problemen zijn geraakt. De stichting is in augustus 2020 officieel in Nederland geregistreerd en is gevestigd in Litouwen.

Solidariteit is het woord van 2020-2021 voor Belarus. Solidariteit is het vreedzame en krachtige antwoord van de Belarussen op de tragische gebeurtenissen die het land sinds de frauduleuze verkiezingen in augustus 2020. Stichting BySol gelooft dat solidariteit en wederzijdse hulp de basis is voor het nieuwe Belarus, een Belarus waarin de mensenrechten gerespecteerd worden. Onderlinge solidariteit is sterker dan onderdrukking: samen kunnen we heel veel!

Sinds augustus 2020 staan de Belarussen voor extreme uitdagingen: dit geldt dubbel voor degenen die zich uitgesproken hebben tegen het regime van dictator Loekasjenko. Duizenden mensen verloren hun baan, kregen hoge boetes, belandden in de gevangenis: alleen omdat ze zich tegen de verkiezingsfraude keerden. Ook op het oog onschuldige ‘overtredingen’, zoals het tonen van de historische vlag of het op stoeptegels ‘Wij vergeten het niet’ schrijven, worden steeds met 2 tot 3 jaar cel bestraft. De familie van de gevangen moeten een vergoeding voor het verblijf in de gevangenis betalen en raken zo vaak in de schulden. Studenten die zich uitspreken wacht straf en schorsing. De schendingen van de mensenrechten worden steeds brutaler. 

Hoe helpt Stichting BySol

BySol biedt met eigen middelen alle mogelijke hulp aan mensen in nood en ondersteunt een toekomstige vrije samenleving. We steunen iedereen die onderdrukt of vervolgd wordt, zijn baan verloor vanwege deelname aan stakingen of vreedzame protesten, of het land halsoverkop moest verlaten om toevlucht te zoeken in een ander land. 

Financiële steun aan de familie van politieke gevangenen 

Al meer dan 26 jaar onderdrukt de Belarussische staat zijn burgers door vonnissen uit te spreken in verzonnen zaken. De gebeurtenissen van augustus 2020 lieten ook aan de buitenwereld zien dat de onwettige president geen enkele vorm van geweld schuwt om zijn almacht te verdedigen.

Meer dan 40.000 mensen werden al opgepakt sinds augustus vorig jaar (gegevens op 1 juni 2021) Meer dan 2000 strafrechtelijke procedures zijn gestart tegen leden van de oppositie, activisten en vreedzame demonstranten. Op dit moment worden 532 mensen internationaal erkend als politiek gevangen. 

We werken nauw samen met Belarussische en Europese mensenrechtenorganisaties om politieke gevangen te helpen. We verzorgen voedsel- en kledingpakketten voor gedetineerden, geven financiële ondersteuning aan families van gedetineerden voor hun verplichte bijdrage aan de verblijfskosten in de gevangenis en voor de broodnodige juridische bijstand.

Doneren

 


Steun aan politieagenten en ambtenaren die ontslag nemen 

Voor de gewone burger is deelname aan vreedzame demonstraties al voldoende reden zijn voor ontslag. Voor ambtenaren en politie is de situatie nog moeilijker: zij kunnen ontslag verwachten wanneer ze weigeren om bepaalde taken uit te voeren. Denk aan het gebruiken van geweld tegen burgers, het uitvoeren van onwettige bevelen, het meewerken aan vervalste rechtszaken en verkiezingsuitslagen. 

Wij geven financiële steun aan ambtenaren en wetshandhavers die om principiële redenen hun baan opzeggen, of ontslagen worden. Deze mensen doen dit vaak met gevaar voor eigen leven en moeten zonder inkomen onderduiken. Veel van hen moeten het land ontvluchten.

Doneren

 


Steun aan stakers en vakbonden

BySol ondersteunt stakingscomités en onafhankelijke vakbonden in fabrieken en bedrijven. Op 26 oktober reageerden Belarussische arbeiders massaal op de oproep tot staken van Svetlana Tikhanovskaya. Werknemers van grote bedrijven zoals Grodno Azot, MZKT, MTZ, MMZ, Atlant, Belkali, Belarus Neft en andere ondernemingen legden het werk neer.

Vanuit het management werd alles ingezet om mensen te verhinderen zich bij de staking aan te sluiten. Honderden mensen werden ontslagen. Omdat bij de staatsbedrijven een tekort is aan gekwalificeerd personeel werd een deel van de specialisten teruggeroepen. Veelal weigerden ze terug te keren tot de politieke situatie is veranderd. Hele gezinnen worden het slachtoffer van de financiële moeilijkheden die dit oplevert.

Doneren

 


Hulp bij relocatie

BySol helpt gezinnen en personen die snel Belarus moeten ontvluchten. Het gaat hier om een breed scala aan mensen die slachtoffer worden van ongenadige represailles: fabrieksarbeiders die een video plaatsen waarin ze politiegeweld veroordelen, artsen die de waarheid vertellen over de verwondingen van gedetineerden, bloggers die verslag doen van protesten, ondernemers die bloemen aan protesterende vrouwen geven. 

Deze mensen hebben vaak geen keuze: ze moeten het land snel verlaten, anders gaan ze de cel in. Na het door de autoriteiten opleggen van reisbeperkingen heeft iemand nog 3 dagen de tijd om te vertrekken. Een deel van de mensen lukt dit zelf, maar velen hebben dringend financiële steun nodig: documenten, reiskosten en andere uitgaven kunnen tot $ 1200-1400 per persoon oplopen. De Belarussische diaspora in Europa heeft al veel mensen die het land moesten ontvluchten geholpen. BySol vormt nu een gecentraliseerd verzamelpunt zodat we snel kunnen reageren en vluchtelingen in nood direct kunnen helpen. 

Doneren

 


Wijkinitiatieven

In augustus 2020 ontstonden vele wijkinitiatieven: eerst vooral om politiek actieve burgers te verenigen. Wijkinitiatieven in Minsk en andere steden, waaraan tientallen tot enkele duizenden bewoners deelnemen, worden gecoördineerd via chats in Telegram of Viber.

In de loop van de tijd zijn deze wijkgroepen volwassen geworden. Ze voeren niet alleen protesten uit, maar pakken ook lokale problemen aan, organiseren activiteiten voor jongeren en ouderen en leggen contact met lokale autoriteiten. Op lokaal niveau wordt samengewerkt om zo een nieuw soort democratische samenleving te bouwen. Tot nu toe lukt het de overheid niet om deze zelfgeorganiseerde wijkgroepen te ontbinden, maar deelnemers worden regelmatig bedreigd en gearresteerd. 

BySol ondersteunt de wijkinitiatieven door contact te leggen tussen de wijkgroepen en Belarussen in het buitenland. Deze Belarussische diaspora ondersteunt de wijkgroepen door kennisuitwisseling en door financiële steun aan familie van gedetineerden  en aan mindervaliden, bejaarden, en wijkbewoners met sociale problemen die niet door de staat worden geholpen.

Doneren

 


Hulp aan journalisten en media

BySol ondersteunt vervolgde  journalisten en redacteuren. Journalisten en de media waren als eerste aan de beurt als het gaat om onderdrukking door het regime. Tientallen journalisten werden mishandeld, talloze mensen aangehouden, meer dan 70 onafhankelijke media sites geblokkeerd, er volgden invallen door “belastinginspecteurs” en uitgevers werden gearresteerd en vervolgd.

BySol helpt door uitkeringen te verstrekken aan gevluchte journalisten en door het verstrekken van nieuwe professionele apparatuur ter vervanging van door de autoriteiten vernielde of in beslag genomen spullen.   

Doneren

 


Het Medisch Solidariteitsfonds

Het Medisch Solidariteitsfonds By-Covid startte zijn werk in november. De medische gemeenschap kon niet langer zwijgen over genegeerde corona-maatregelen, het tekort aan basisbenodigdheden en zware werkomstandigheden tijdens de pandemie. Ook ondertekenden meer dan 3.800 artsen een open brief waarin geëist wordt dat er een einde komt aan het geweld van de veiligheidstroepen, alle gevallen van lichamelijk letsel en martelingen worden onderzocht en politieke gevangen worden vrijgelaten. Onder de ondertekenaars waren bekende artsen, afdelingshoofden, professoren en academici. Veel van de ondertekenaars verloren hun baan, werden gearresteerd of kregen hoge boetes.

De situatie is in 2021 nog niet verbeterd. Het Medisch Solidariteitsfonds blijft daarom hulp en juridische ondersteuning bieden aan de families van gearresteerde artsen. Het fonds werkt samen met internationale organisaties om Belarussische specialisten te helpen aan tijdelijke banen in de EU en om toekomstige hervormingen van de gezondheidszorg te bevorderen. 

Doneren